Закуп пијачних објеката

Сва лица која су заинтересована за закуп пијачних објеката на новој локацији треба да се лично јаве ЈКП Зеленило и гробља Смедерево или на број телефона: 026/4630200